XXVI sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2020-11-26, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XXV/20 odbytej w dniu 29 października 2020 r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (druk nr 182/20).

Głosowanie (Głosowanie za przycięciem uchwały w spra...)

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 21.10.2020 r. do 16.11.2020 r.

6.Informacja Burmistrza Skwierzyny dotycząca podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

7.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

8.Zamknięcie sesji.