XIX sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2019-12-19, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie o wycofanie projektu uchwały...)Głosowanie (Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku...)Głosowanie (Głosowanie nad porządkiem obrad)

3.Przyjęcie protokołów z sesji nr XVI/19 z 24 października 2019 r. i nr XVIII/19 z 5 grudnia 2019 r.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 28.11.2019 r. do 11.12.2019 r.

5.Przyjęcie budżetu Gminy Skwierzyna na 2020 rok.:

5.1)odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

5.2)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;

5.3)odczytanie opinii Komisji Budżetowej o projekcie uchwały budżetowej;

5.4)przedstawienie stanowiska Burmistrza Skwierzyny o opinii Komisji Budżetowej;

5.5)dyskusja;

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki n...)Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki n...)Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki n...)Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki n...)

5.6)Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2020 rok (druk nr 113/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

6.Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2020-2030 (druk nr 114/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

7.Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (druk nr 115/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

8.Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skwierzyna za rok szkolny 2019/2020. (druk nr 116/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

9.Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk nr 117/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

10.Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. (druk nr 118/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

11.Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Skwierzyna (druk nr 119/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

12Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (druk nr 120/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

13Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030 (druk nr 121/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spra...)

14Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków (druk nr 122/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

15Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2020 r. (druk nr 123/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

16Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2020 r.(druk nr 124/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spra...)

17Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

18Zamknięcie sesji.