XVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2019-11-08, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (OBECNY)

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (druk nr 104/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spra...)

4.Zamknięcie obrad.