XV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2019-10-08, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum.)

3.Głosowanie nad porządkiem obrad

Głosowanie (Głosowanie nad porządkiem obrad)

4.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030 (druk nr 83/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

5.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna (druk nr 84/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

6.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Skwierzynie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Skwierzyna (druk nr 85/19).

Głosowanie (Głosowanie za wycofaniem projektu z porz...)

7.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowania projektu ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Leszczyny” (druk nr 86/19).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

8.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi na działalność Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie” (druk nr 87/19)

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spra...)

9.Informacja Rady Miejskiej do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie zawiadomienia dotyczącego ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznej

Głosowanie (Informacja Rady Miejskiej do Rzecznika D...)

10.Zamknięcie obrad.