XIV sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2019-09-18, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z sesji nr XII/19 z 19.06.2019 r. i nr XIII/19 z 22.07.2019 r.

4.Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 12.06.2019 r. do 9.09.2019 r.

5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za I półrocze 2019 r.

6.Przyjęcie protokołu nr 4/2019 z analizy Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za I półrocze 2019 r. i Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem protokołu nr 4...)

7.Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Socjalnej ,,Nasz Sukces” za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

8.Informacja dotycząca przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 oraz organizacji pracy szkół i przedszkoli w Gminie Skwierzyna.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w klubie dziecięcym (druk nr 76/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia obiektowi przyrodniczemu (druk nr 77/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (druk nr 78/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030 (druk nr 79/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Skwierzyny (druk nr 80/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (druk nr 81/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy w Skwierzynie (druk nr 82/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

16.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

17.Zamknięcie sesji.