XIII Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2019-07-22, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum. )

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (druk nr 70/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

4.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendler w Skwierzynie do Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie (druk nr 71/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

5.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie (druk nr 72/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

6.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym (druk nr 73/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały zmienia...)

7.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (druk nr 74/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

8.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Skwierzynie (druk nr 75/19).

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spra...)

9.Zamknięcie obrad.