XI Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2019-05-22, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno...)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z sesji nr IX/19 z 10.04.2019 r. i X/19 z 17.04.2019 r.

4.Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 10.04.2019 r. do 13.05.2019 r.

5.Sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie z działalności jednostki w 2018 r.

6.Sprawozdanie Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skwierzynie z działalności jednostki w 2018 r.

7.Sprawozdanie z działalności merytorycznej Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2018.

8.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie za rok 2018.

9.Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi za 2018 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego. (druk nr 52/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej i kadrowej jednostek organizacyjnych Gminy Skwierzyna. (druk nr 53/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. (druk nr 54/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. (druk nr 55/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat targowych. (druk nr 56/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego w Skwierzynie - ,,Mój Rynek”. (druk nr 57/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (druk nr 58/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030. (druk nr 59/19)

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

18.Przyjęcie protokołu nr 2/2019 z 9.05.2019 r. z kontroli w zakresie ściągalności podatków za rok 2018.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu nr 2/2019 z 9.05.20...)

19.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

20.Zamknięcie obrad.