IX Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2019-04-10, godz. 14:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

Głosowanie (Otwarcie obrad i stwierdzenie ich praw...)

2.Głosowanie nad wprowadzenie projektów uchwał do porządku obrad

Głosowanie (Głosowanie nad wprowadzenie projektów uc...)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem porządku obrad)

3.Wręczenie zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Skwierzynie o wyborze Pani Zofii Zawłockiej na radną Rady Miejskiej w Skwierzynie.

4.Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie i ustalenia jej składu osobowego

Głosowanie (Głosowanie za podjęcie uchwały w sprawie...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie

Głosowanie (Głosowanie za podjęcie uchwały w sprawie...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego

Głosowanie (Głosowanie za podjęcie uchwały w sprawie...)

8.Zamknięcie sesji.