VI Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2019-02-19, godz. 14:00

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum.)

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (druk nr 22/19)

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

4.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030. (druk nr 23/19)

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

5.Zamknięcie obrad.