LXXI sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie 18.01.2024 r.

w dniu 2024-01-18, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie prawomocności obrad.)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu nr LXX sesji z dnia 21.12.2023 r.

4.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 13.12.2023r. do 07.01.2024 r.

6.Harmonogram współpracy z miastami partnerskimi na rok 2024.

7.Informacja o stanie realizacji zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

8.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2024r (druk nr 494/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

9.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego dla Gminy Skwierzyna „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” (druk nr 495/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

10.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Świniary (druk nr 496/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

11.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Dobrojewo (druk nr 497/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

12.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Murzynowo w rejonie: ulicy Przedszkolnej- obszar I, ul. Polnej ul. Nowej- obszar II, os. Ceramików- obszar III. (druk nr 498/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Skwierzyna w rejonie: ulicy Bukowej i Dębowej- obszar I, ul. Ceglana Góra i ul. Lawendowej- obszar II, Skwierzyna Gaj- obszar III, ul. Przemysłowej- obszar IV, ul. Paderewskiego i ul. Grunwaldzkiej- obszar V, ulicy Bukowej- obszar VI (druk nr 499/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

14.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Skwierzyna w rejonie: ul. Poznańskiej i terenów kolejowych – obszar nr I, ul. Konopnickiej i ul. Traugutta – obszar nr II, ul. Poznańskiej i ul. Nowa Skwierzynka - obszar nr III, ul. Roosevelta - obszar nr IV (druk nr 500/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem korekty przebie...)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem zwiększenia wys...)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

15.Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2023 r.: a) Komisji Budżetowej b) Komisji Gospodarczej c) Komisji Rewizyjnej d) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji e) Komisja Spraw Społecznych

16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady miejskiej w Skwierzynie na 2024 (druk nr 501/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spra...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady miejskiej w Skwierzynie na 2024 (druk nr 502/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spra...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady miejskiej w Skwierzynie na 2024 (druk nr 503/24).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spra...)

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad.