IV Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2018-12-27, godz. 08:00

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum.)

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 15 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skwierzyna.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

4.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spra...)Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spra...)

5.Zamknięcie obrad.