LXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie 31.08.2023 r.

w dniu 2023-08-31, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Stwierdzenie prawomocności obrad.)

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Skwierzyna ( druk nr 456/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

4.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy gminą Skwierzyna a gminą Międzychód ( druk nr 457/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

5.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika do sądu powszechnego ( druk nr 458/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

6.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. ( druk nr 459/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

7.Zamknięcie obrad.