LXIV sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie - 18.05.2023 r.

w dniu 2023-05-18, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie prawomocności obrad. )

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji LXIII z dnia 20.04.2023 r.

4.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 12.04.2023 r. do 8.05.2023 r.

6.Sprawozdanie merytoryczne z działalności Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2022.

7.Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.

8.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2022 rok.

9.Informacja o nadzorze i stanie placów zabaw na terenie Gminy.

10.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Gminy za rok 2022.

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Skwierzyna za rok 2022 (druk 440/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej (druk 441/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Skwierzyna (druk 442/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

14.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo na terenie gminy Skwierzyna (druk 443/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

15.Projekt uchwały w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (druk 444/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

16.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu (druk 446/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

17.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (druk 445/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

18.Sprawy różne.

19.Zamknięcie obrad.