LXIII Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie - 20.04.2023r.

w dniu 2023-04-20, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie prawomocności obrad. )

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z sesji LXI z dnia 23.03.2023 r. i LXII z dnia 06.04.2023 r.

4.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

5.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy w roku 2022.

6.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy w roku 2022.

7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 15.03.2023 r. do 11.04.2023 r.

8.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 oraz finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. (druk nr 439/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

10.Sprawy różne.

11.Zamknięcie obrad.