LXII Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2023-04-06, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Stwierdzenie prawomocności obrad.)

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2023-2032 ( druk nr 438/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

4.Zamknięcie obrad.