LX Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2023-02-16, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji nr LIX z dnia 19.01.2023 r.

4.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 10.01.2023 r. do 07.02.2023 r.

6.Informacja w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Gminy.

7.Informacja w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy.

8.Informacja o działalności Dziennego Domu Senior - Wigor za rok 2022.

9.Sprawozdanie z działalności Zespołu Klubów Dziecięcych w Skwierzynie za rok 2022.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Polnej w miejscowości Murzynowo na terenie Gminy Skwierzyna ( druk nr 430/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (druk nr 431/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2023-2032 (druk nr 432/23).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad.