I Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2018-11-21, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3.Złożenie ślubowania przez Radnych.

4.Wybór przewodniczącego i zastępcy: a) zgłoszenie kandydatów na funkcję przewodniczącego, b) wybór komisji skrutacyjnej, c) przeprowadzenie tajnego głosowania, d) podjęcie uchwały w sprawie przewodniczącego rady, e) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego, f) powołanie komisji skrutacyjnej, g) przeprowadzenie tajnego głosowania, h) podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady

Głosowanie (Zmiana porządku obrad)

5.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie.

7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie.

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołanie stałych komisji Rady Miejskiej, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Skwierzynie.

11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.

12.Podjecie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Skwierzyny.

14.Zamknięcie obrad.