LVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

w dniu 2022-11-30, godz. 15:00

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum.)

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r. (druk nr 408/22).

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

4.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Skwierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w latach 2021-2022 r. (druk nr 409/22)

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem uchwały w spraw...)

5.Zamknięcie obrad.