LV Sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2022-10-20, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Ślubowanie nowo wybranej Radnej Rady Miejskiej w Skwierzynie.

3.Stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Stwierdzenie prawomocności obrad.)

4.Wnioski do porządku obrad.

5.Przyjęcie protokołów z LIV sesji Rady Miejskiej.

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 14 września 2022 r. do 11 października 2022 r.

7.Sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych Sp.z.o.o za 2021 rok.

8.Sprawozdanie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o za 2021 rok.

9.Sprawozdanie Skwierzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Skwierzynie.

10.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna. druk 389

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksów wojskowych ( druk nr 390).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023-2030 ( druk nr 391).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

13.Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna ( druk nr 392).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (druk nr 393).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

15.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032. ( druk nr 394).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

11.Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 ( druk nr 395).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

10.Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Skwierzynie ( druk nr 396).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

11.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2021.

12.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia

13.Zamknięcie obrad.