XLIX sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2022-04-05, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum. )Głosowanie (Głosowanie za wprowadzeniem do porządku...)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem porządku obrad...)

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (druk nr 345/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

4.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032 (druk nr 346/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

5.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (druk nr 347/22).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

6.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (druk nr 348/22)

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spra...)

7.Zamknięcie obrad.