XLVII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2022-03-01, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum.)Głosowanie (Głosowanie za wprowadzeniem do porządku...)Głosowanie (Przyjęcie porządku sesji ze zmianą)

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. (druk nr 336/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchw...)

4.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2022-2032 (druk nr 337/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

5.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zerwania współpracy z rosyjskim miastem partnerskim Briańsk (druk nr 338/22).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zerwania wspó...)

6.Zamknięcie obrad.