XLII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-11-10, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum.)

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (druk nr 280/21).

4.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Skwierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w latach 2021-2023 (druk nr 281/21).

5.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 (druk nr 282/21).

6.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 283/21).

7.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Skwierzyna (druk nr 284/21).

8.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Skwierzyny (druk nr 285/21).

9.Zamknięcie obrad.