XXXIX sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-09-08, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum.)

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony Obywatel Skwierzyny” (druk nr 259/21).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

4.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Skwierzyny” (druk nr 260/21).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

5.Zamknięcie obrad.