XXXVIII nadzwyczajna sesja sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-08-23, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum.)

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 256/21).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

4.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu (druk nr 257/21).

Głosowanie (Głosowanie nad projektem uchwały w spraw...)

5.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Skwierzyna ze Spółdzielni Socjalnej ,,Nasz Sukces" (druk nr 258/21).

Głosowanie (Głosowanie za wycofaniem projektu uchwał...)

6.Zamknięcie obrad.