XXXVII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-07-09, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum. )

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Nadwarciański” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 253/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

4.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Skwierzyna oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w latach 2021-2023 (druk nr 254/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

5.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 255/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

6.Zamknięcie obrad.