XXXIV sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-04-22, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z sesji nr XXXII/21 z 25.03.2021 r. i nr XXXIII/21 z 7.04.3021 r.

4.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu międzyrzeckiego za rok 2020.

5.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za rok 2020.

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 12.03.2021 r. do 9.04.2021 r.

7.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 oraz z finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 224/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021 – 2032 (druk nr 225/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o warunkowe poparcie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (druk nr 226/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w spraw...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 227/21).

Głosowanie (Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawi...)

12.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

13.Zamknięcie sesji.