XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-04-07, godz. 13:00

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

Głosowanie ( Stwierdzenie prawomocności obrad. )

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna (druk nr 223/21).

Głosowanie (Za podjęciem uchwały w sprawie przystąp...)

4.Zamknięcie obrad.