XXXI sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-03-09, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 212/21).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 (druk nr 213/21).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2021 r. (druk nr 214/21).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych przez Pana Lesława Hołownię - Burmistrza Skwierzyny (druk nr 215/21).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w...)

7.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

8.Zamknięcie sesji.