XXIX sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-01-21, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Głosowanie (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomo...)

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z sesji nr XXVII/20 i nr XXVIII/21 odbytych w dniach 17.12.2020 r. i 12.01.2021 r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (druk nr 195/21).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budż...)

5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksu wojskowego K-4643 Skwierzyna

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały zm...)

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (druk nr 197/21).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały zm...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2021 r. (druk nr 198/21).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2021 r. (druk nr 199/21).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2021 r. (druk nr 200/21).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu...)

10.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od 9.12.2020 r. do 13.01.2021 r.

11.Harmonogram współpracy z miastami partnerskimi na rok 2021.

12.Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady za 2020 r.: a) Komisji Budżetowej, b) Komisji Gospodarczej, c) Komisji Rewizyjnej, d) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, e) Komisji Spraw Społecznych.

13.Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

14.Zamknięcie sesji.