XXVIII sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie

w dniu 2021-01-12, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

Głosowanie (Stwierdzenie kworum. )

3.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 193/21).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budż...)

4.Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021-2032 (druk nr 194/21).

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej...)

5.Zamknięcie obrad.